Επικοινωνία

 

Χάρτης προσανατολισμού Γυμνασίου Αγλαντζιάς

 

Κατάλογος με εσωτερικά τηλέφωνα

Διεύθυνση: Τ.Θ.14089, 2153 Αγλαντζιά - Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22335590
Τηλεομοιότυπο: 22338540
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-aglantzia-lef@schools.ac.cy